Om Parent Bag

Parent Bag startades 2019 av Johanna Brandström och Emma Rosman. Syftet är att underlätta för småbarnsföräldrar att få rätt utvalda saker, i rätt tid. I Parent Bag har ett urval gjorts för att ta med det allra viktigaste som håller över tid. Parent Bag levereras till en början endast i Sverige, och samtliga varumärken är noga utvalda.